• VINASME: Tổ chức gặp mặt đầu xuân 2018

  VINASME: Tổ chức gặp mặt đầu xuân 2018

  23/02/2018

  Sáng nay 21/2/2018 (6/01/2018 Âm lịch) tại Hội trường Văn phòng TW, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức gặp mặt đầu năm 2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội.

 • Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại VINASME

  Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại VINASME

  28/09/2017

  Sáng ngày 28/9/2017 Đoàn công tác của Bộ Tư pháp phối hợp với “ Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng cường toàn diện năm 2017 ( Dự án GIG) đã có buổi làm việc tại Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) về khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại VINSME để khảo sát tình hình thực hiện pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

 • Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại VINASME

  Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại VINASME

  28/09/2017

  Sáng ngày 28/9/2017 Đoàn công tác của Bộ Tư pháp phối hợp với “ Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng cường toàn diện năm 2017 ( Dự án GIG) đã có buổi làm việc tại Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) về khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại VINSME để khảo sát tình hình thực hiện pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

 • Hội nghị tập huấn Báo cáo viên pháp luật trung ương

  Hội nghị tập huấn Báo cáo viên pháp luật trung ương

  17/09/2017

  Ngày 14/9, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luạt cho các báo cáo viên pháp luật ở Trung ương.

 • Ban hành danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu trong năm 2017

  Ban hành danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu trong năm 2017

  03/08/2017

  Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CPngày 01/09/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

 • Thủ tướng ra "tối hậu thư" giải ngân vốn ODA

  Thủ tướng ra

  02/08/2017

  Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2017, với những dự án chưa giải ngân được, chưa làm thủ tục thì phải tự cắt, tự điều chuyển trong khối Chính phủ và các địa phương, để làm sao giải ngân hết số vốn kế hoạch đã thông qua.

 • Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng nhà nước

  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng nhà nước

  25/07/2017

  Ngày 20/7/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1529/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2017.

 • Ngân hàng nhà nước ban hành Chỉ thị 06/CT-NHNN về thí điểm xử lý nợ xấu

  Ngân hàng nhà nước ban hành Chỉ thị 06/CT-NHNN về thí điểm xử lý nợ xấu

  24/07/2017

  Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg (Chỉ thị số 32) của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20/7/2017 Thống đốc NHNN ban hành Chỉ thị số 06/CT-NHNN về việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (Nghị quyết số 42) và Quyết định số 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 (Đề án 1058). Chỉ thị có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 • Thông qua luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Thông qua luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  12/06/2017

  Với tỷ lệ 410/442 phiếu tán thành, sáng 12/6/2017, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chính thức được Quốc hội thông qua. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một luật riêng về vấn đề này

 • Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

  06/06/2017

  Ngày 03/6/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết. Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

 • Quốc hội thảo luận về vấn đề an toàn thực phẩm

  Quốc hội thảo luận về vấn đề an toàn thực phẩm

  05/06/2017

  Ngày 5/6, Quốc hội dành cả ngày thảo luận về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2011 - 2016”. Đây là vấn đề lớn, nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận

 • Quốc hội thảo luận về vấn đề an toàn thực phẩm

  Quốc hội thảo luận về vấn đề an toàn thực phẩm

  05/06/2017

  Ngày 5/6, Quốc hội dành cả ngày thảo luận về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2011 - 2016”. Đây là vấn đề lớn, nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận

 • Mời tham gia Hội thảo tham vấn cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa góp ý xây dựng Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Mời tham gia Hội thảo tham vấn cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa góp ý xây dựng Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  18/10/2016

 • Thông cáo báo chí Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp về Điều 292 Bộ luật Hình sự năm 2015

  Thông cáo báo chí Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp về Điều 292 Bộ luật Hình sự năm 2015

  19/07/2016

  1.Trong thời gian gần đây, qua thông tin báo chí cũng như kiến nghị trực tiếp của đại diện cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp gửi Bộ Tư pháp đề nghị rà soát lại Điều 292 của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 - tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông, đặc biệt là quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 292 “các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật”, vì cho rằng quy định này có phạm vi điều chỉnh tương đối rộng nên không khuyến khích, thậm chí là “rào cản” đối với sức sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp.