• Quy định mới về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng

  Quy định mới về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng

  03/09/2019

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

 • Xử lý các tình huống doanh nghiệp nộp nhầm tiền thuế

  Xử lý các tình huống doanh nghiệp nộp nhầm tiền thuế

  03/09/2019

  Xử lý vướng mắc liên quan đến tiền phạt chậm nộp dự kiến phát sinh do các nguyên nhân khách quan đã nộp nhầm tiền thuế… Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan Bình Dương và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xử lý các tình huống này.

 • Siết kiểm tra hàng xuất khẩu qua cửa khẩu phụ

  Siết kiểm tra hàng xuất khẩu qua cửa khẩu phụ

  29/08/2019

  Để tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác quản lý, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa XK, đặc biệt là hàng XK qua cửa khẩu phụ, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố cung cấp các thông tin xử lý gian lận về hàng hóa XNK cho cơ quan Thuế.

 • Sửa đổi, bãi bỏ nhiều điều kiện sản xuất, nhập khẩu ô tô

  Sửa đổi, bãi bỏ nhiều điều kiện sản xuất, nhập khẩu ô tô

  23/08/2019

  Dự kiến, nhiều điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô được quy định tại Nghị định 116 năm 2017 sẽ được bãi bỏ, sửa đổi trong thời gian tới.

 • Kiểm tra việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

  Kiểm tra việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

  20/08/2019

  Bộ Tài Nguyên và Môi trường có Công văn 4043/BTNMT-TCQLĐĐ về việc kiểm tra việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

 • Mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ ngày 20/9/2019

  Mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp từ ngày 20/9/2019

  19/08/2019

  Ngày 05/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

 • Dự kiến đến hết năm 2019 ngành Thuế sẽ cắt giảm 202 Chi cục Thuế

  Dự kiến đến hết năm 2019 ngành Thuế sẽ cắt giảm 202 Chi cục Thuế

  19/08/2019

  Ngày 13/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực, theo kế hoạch này, toàn ngành thuế sẽ triển khai sáp nhập Chi cục Thuế cấp huyện để thành lập Chi cục Thuế khu vực, trong năm 2018 đến hết năm 2019 là hợp nhất 380 Chi cục Thuế để thành lập 179 Chi cục Thuế khu vực, tương ứng giảm 201 Chi cục Thuế.

 • Tăng giá tối đa dịch vụ khám bệnh cho người không có thẻ BHYT

  Tăng giá tối đa dịch vụ khám bệnh cho người không có thẻ BHYT

  12/08/2019

  Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 14/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở KCB Nhà nước.

 • Sửa đổi Nghị định số 118/2015/NĐ-CP để bổ sung ngành, nghề ưu đãi đầu tư

  Sửa đổi Nghị định số 118/2015/NĐ-CP để bổ sung ngành, nghề ưu đãi đầu tư

  06/08/2019

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4794/VPCP-KTTH ngày 04/6/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư để bổ sung 4 ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 • Từ ngày 01/7/2020, thêm nhiều quyền lợi cho người nộp thuế

  Từ ngày 01/7/2020, thêm nhiều quyền lợi cho người nộp thuế

  05/08/2019

  Đây là tin vui cho người nộp thuế được quy định tại Luật Quản lý thuế 2019 (được Quốc hội Khóa XIV tại kỳ họp thứ 7 thông qua vào ngày 13/6/2019).

 • Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đất đai

  Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đất đai

  01/08/2019

  Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1979/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019 về Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đất đai do Bộ đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019 theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện.

 • TỌA ĐÀM DUY TRÌ MẠNG LƯỚI TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ VỀ THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP TẠI VĨNH PHÚC

  TỌA ĐÀM DUY TRÌ MẠNG LƯỚI TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ VỀ THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP TẠI VĨNH PHÚC

  30/07/2019

  Thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019, nằm trong khuôn khổ thực hiện Đề án thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, thuộc Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 ( gọi tắt là Chương trình 585), được sự đồng ý của Ban quản lý Chương trình. Ngày 26/7/2019 Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã phối hợp với Hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và các Sở ngành có liên quan tổ chức “ Tọa đàm giữa các công tác viên tham gia Mạng lưới Tư vấn pháp luật với doanh nghiệp về giải pháp duy trì mạng lưới TVPL cho doanh nghiệp và trao đổi chuyên đề về thực thi pháp luật về lao động trong doanh nghiệp”

 • Đề nghị bỏ quy định doanh nghiệp phải nộp hoá đơn và vận đơn khi xin nhập khẩu

  Đề nghị bỏ quy định doanh nghiệp phải nộp hoá đơn và vận đơn khi xin nhập khẩu

  30/07/2019

  VCCI cho rằng, quy định, doanh nghiệp phải nộp cả hoá đơn, vận đơn khi xin phép nhập khẩu là không khả thi cho các doanh nghiệp.

 • Hội nghị đối thoại giải đáp những vướng mắc trong thực hiện pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  Hội nghị đối thoại giải đáp những vướng mắc trong thực hiện pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

  18/07/2019

  Thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn về thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, tài chính và các thông tin, chính sách hỗ trợ khi đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; trong khuôn khổ triển khai nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp thuộc Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 ( gọi tắt là Chương trình 585) được sự đồng ý của Ban quản lý Chương trình. Ngày 17/7/2019 Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực , Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận và các Sở ngành có liên quan tổ chức “ Hội nghị đối thoại giải đáp những vướng mắc trong thực hiện pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”