Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014

Ngày 05 tháng 7 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã ký Quyết định số 1869/QĐ-BTP thành lập Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 gồm 14 đồng chí do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng làm Trưởng ban.

Ngày 05 tháng 7 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã ký Quyết định số 1869/QĐ-BTP thành lập Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 gồm 14 đồng chí do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng làm Trưởng ban. Các Thành viên ban Chỉ đạo gồm các ông, bà sau đây:

- Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng thường trực Bộ Công Thương;

- Ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Ông Nguyễn Thế Trường, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;

- Ông Đinh Quốc Thái, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

- Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Ông Tô Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

- Ông Nguyễn Xuân Hiên, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

- Ông Phạm Hồng Hải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

- Ông Nguyễn Duy Lãm, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp;

- Ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp;

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Chương trình, lập Kế hoạch thực hiện các hoạt động của Chương trình và phân công các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014.

Trên cơ sở Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, ngày 6 tháng 7 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1876/QĐ-BTP thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 gồm 21 đồng chí do đồng chí Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp làm Tổ trưởng; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Ủy viên Thường trực Ban Chủ nhiệm, Chánh Văn phòng Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp làm Phó Tổ trưởng. Các Thành viên gồm các ông, bà sau đây:

- Ông Ngô Hữu Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính;

- Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Phòng Phòng Pháp luật, chính sách, Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ông Trần Hào Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bà Trần Thị Mai Hương, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Tuyên truyền và Hỗ trợ pháp lý, Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương;

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Ông Hoàng Văn Đăng, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;

- Ông Lại Thế Thông, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

- Bà Phan Minh Thủy, Trưởng phòng, Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Ông Lê Anh Văn, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;

- Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng, phổ biến pháp luật, Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

- Ông Nguyễn Mạnh Thảo, Phó Ban Kiểm tra, Giám đốc Trung tâm tư vấn Luật Thành Đạo, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

- Ông Phạm Văn Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp;

- Ông Trần Minh Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng HCTH Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Phó Chánh Văn phòng Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Bộ Tư pháp;

- Bà Đào Thị Mai, Kế toán Văn phòng Bộ Tư pháp, Kế toán Chương trình;

- Bà Trịnh Thị Thúy Nga, Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp;

- Ông Vũ Đức Dũng, Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp;

- Bà Nguyễn Thị Trà Mi, Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp;

- Ông Lê Văn Nhật, Nhân viên pháp lý Văn phòng Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp;

- Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Nhân viên pháp lý Văn phòng Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp

Tổ Thư ký có nhiệm vụ giúp cho Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 triển khai các hoạt động của Chương trình; lập dự kiến Kế hoạch thực hiện các hoạt động của Chương trình và dự kiến phân công các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động của Chương trình; tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình; lập dự toán, quyết toán kinh phí các hoạt động của Chương trình; chuẩn bị tài liệu và chương trình, nội dung làm việc của Ban Chỉ đạo Chương trình.

Ngay sau khi có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, ngày 7 tháng 7 năm 2010, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng đã có buổi làm việc với Thường trực Tổ Thư ký để chỉ đạo triển khai một số hoạt động cần thiết để triển khai kịp thời các hoạt động của Chương trình trong tháng 7 năm 2010.

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác