Ban hành danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu trong năm 2017

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CPngày 01/09/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu quy định có 23 loại hàng hóa được miễn thuế xuất nhập khẩu. 

Theo quy định về miễn thuế của Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu đã được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2016 quy định có 23 loại hàng hóa được miễn thuế.

Trong đó có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam trong định mức phù hợp với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; hàng hóa trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế.

Mặc dù có hiệu lực thi hành từ 01/09/2016, nhưng đến nay, các bộ ngành liên quan vẫn chưa ban hành danh mục hoặc tiêu chí hàng hóa làm căn cứ áp dụng chính sách thuế nhập khẩu; danh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Do vậy, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo căn cứ nhiệm vụ được giao tại Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ, trong năm 2017 phải hoàn thành việc ban hành danh mục hoặc tiêu chí hàng hóa làm căn cứ áp dụng chính sách thuế nhập khẩu.

Đồng thời, trong thời gian chờ ban hành danh mục hoặc tiêu chí hàng hóa, các cơ quan này cần có văn bản thông báo tới các Bộ, cơ quan, doanh nghiệp về danh mục hàng hóa làm căn cứ miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Theo Tạp chí tài chính

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác