Thông qua luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Với tỷ lệ 410/442 phiếu tán thành, sáng 12/6/2017, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chính thức được Quốc hội thông qua. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một luật riêng về vấn đề này

 

Trước khi thông qua Luật, tại các phiên thảo luận về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đại biểu Quốc hội đều bày tỏ quan điểm rằng, cần sớm phải thông qua Luật, để hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam phát triển.

“Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần có những giải pháp đồng bộ để đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động công bằng, có hiệu quả, làm nền tảng cho sự phát triển đất nước. Tôi đề nghị Quốc hội sớm thông qua dự thảo luật này...”, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) nói.

Trong khi đó, đại biểu Trần Thị Hằng (Bắc Ninh) cho rằng, Dự thảo Luật đã đưa ra hệ thống biện pháp hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua thiết lập đồng bộ các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trên cơ sở hỗ trợ có chọn lọc, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế của đất nước, lợi thế của từng địa phương và nguồn lực của quốc gia, nhằm tăng số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

“Đây là Luật rất cần thiết trong bối cảnh cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay, phù hợp với tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây sẽ là động lực quan trọng của nền kinh tế”, đại biểu Trần Thị Hằng nói.

Có cùng quan điểm, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho rằng rằng, hiện nay trên 70% giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, cần phải có một chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước.

“Trong đó, sớm triển khai nhanh, hiệu quả tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân và triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là động lực quan trọng”, đại biểu Trần Hoàng Ngân nói.

Theo khẳng định của Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khi đi vào cuộc sống sẽ tạo ra sự phát triển mạnh mẽ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong khi đó, cộng đồng doanh nghiệp cho rằng, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đúng tinh thần của Chính phủ kiến tạo.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời được cho là sẽ góp thêm động lực để thực hiện mục tiêu đến năm 2020, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động nhằm tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XIV. Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV, Luật đã chính thức được thông qua.

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam có một luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây cũng là dự luật đầu tiên được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XIV. Sau khi được tiếp thu và chỉnh lý, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm 4 chương và 35 điều

Theo Hà Nguyễn

baodautu.vn

 

 

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác