Siết kiểm tra hàng xuất khẩu qua cửa khẩu phụ

Để tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác quản lý, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa XK, đặc biệt là hàng XK qua cửa khẩu phụ, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố cung cấp các thông tin xử lý gian lận về hàng hóa XNK cho cơ quan Thuế.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị cung cấp các thông tin về gian lận như: quay vòng hàng XK; khai khống giá trị, khối lượng XK; điều chỉnh giảm số thu thuế GTGT hàng NK… để cơ quan Thuế có căn cứ xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, hoàn thuế của người nộp thuế.

Trường hợp cơ quan Hải quan nghi vấn người nộp thuế có dấu hiệu gom hàng hóa cư dân biên giới mua để làm thủ tục XK, hoàn thuế thì cung cấp thông tin để cơ quan Thuế thực hiện kiểm tra xác minh nguồn gốc hàng hóa XK.

Trước đó, để tổ chức triển khai các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng DN gian lận trong XK nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác thu thập, phân tích thông tin xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát và kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa XK, NK qua các cửa khẩu thuộc địa bàn quàn lý của đơn vị, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp DN gian lận trong hoạt động XK nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Trường hợp xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, căn cứ thông tin thu thập thực hiện tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để kiểm tra theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK có dấu hiệu khai khống số lượng hàng hóa NK, khai tăng số lượng so với số lượng thực tế, khai sai tên hàng, khai sai về trị giá hải quan trên tờ khai XK; sử dụng các chứng từ tài liệu không hợp lệ để làm thủ tục XK hàng hóa.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với cục thuế trên địa bàn xây dựng cơ chế trao đổi thông tin liên quan đến hàng hóa XK thuộc đối tượng được cơ quan Thuế hoàn thuế GTGT định kỳ 6 tháng 1 lần, trong đó cung cấp các thông tin về các thủ đoạn gian lận đối với hàng hóa XK (khai sai tên hàng, số lượng, trị giá hoặc sử dụng các chứng từ tài liệu không hợp pháp để làm thủ tục XK hàng hóa) nhằm mục đích hợp pháp hóa hồ sơ hoàn thuế GTGT, lập danh sách các DN vi phạm chuyển cục thuế để cập nhật thông tin DN vi phạm trong quá trình thực hiện hoàn thuế GTGT.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tăng cường công tác chống buôn lậu, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chúc năng nơi giáp biên giới với nước bạn để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi quay vòng hàng XK (hàng đã làm thủ tục và XK sang nước bạn, nhưng lợi dụng biên giới rộng, quay lại Việt Nam để tiếp tục làm thủ tục xuất các lần tiếp theo). Thực hiện công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan và lực lượng chức năng (công an, quản lý thị trường) về danh sách DN, thủ đoạn, hàng hóa có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế.

                                                                                                                                                                                       Theo Thuvienphapluat

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác