Dự kiến đến hết năm 2019 ngành Thuế sẽ cắt giảm 202 Chi cục Thuế

Ngày 13/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực, theo kế hoạch này, toàn ngành thuế sẽ triển khai sáp nhập Chi cục Thuế cấp huyện để thành lập Chi cục Thuế khu vực, trong năm 2018 đến hết năm 2019 là hợp nhất 380 Chi cục Thuế để thành lập 179 Chi cục Thuế khu vực, tương ứng giảm 201 Chi cục Thuế.

Do vậy, ngay trong năm 2018, Tổng cục Thuế đã thực hiện triển khai điểm thành lập chi cục thuế khu vực tại 6 địa phương (Quảng Ninh, Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Cà Mau), theo đó đã triển khai sắp xếp, hợp nhất 34 Chi cục Thuế để thành lập 16 Chi cục Thuế khu vực, (giảm 18 Chi cục Thuế). Trong quá trình triển khai đã rút được những kinh nghiệm để nhân rộng để triển khai trên địa bàn toàn quốc.

Năm 2019 ngành thuế đã khẩn trương triển khai việc hợp nhất các Chi cục thuế. Từ đầu năm 2019 đến nay, Tổng cục Thuế đã tiếp tục triển khai  hai đợt đối với các tỉnh, cụ thể:

Đợt I: gồm có 09 Cục Thuế (Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Nam, Hưng Yên, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Thái Nguyên và Thừa Thiên Huế);Theo đó, thực hiện sắp xếp, hợp nhất 54 Chi cục Thuế để thành lập 26 Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 09 Cục Thuế tỉnh, thành phố nêu trên (giảm 28 Chi cục Thuế).

- Đợt II: gồm có 16 Cục Thuế (An Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Nội, Hậu Giang, Khánh Hòa, Sơn La, Quảng Ngãi, Long An, Phú Thọ, Quảng Bình, Kon Tum, Tiền Giang, Phú Yên, Nghệ An và Lâm Đồng); Theo đó, thực hiện sắp xếp, hợp nhất 106 Chi cục Thuế để thành lập 50 Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 16 Cục Thuế tỉnh, thành phố nêu trên (giảm 56 Chi cục Thuế).

Như vậy, tính đến nay toàn ngành thuế đã triển khai  việc sắp xếp để thành lập Chi cục thuế Khu vực đối với 25 tỉnh, thành phố. Kết quả đã thực hiện hợp nhất được 194 Chi cục Thuế cấp huyện để thành lập 92 Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 29 Cục Thuế tỉnh, thành phố (giảm 102 Chi cục Thuế).

Trong thời gian từ nay đến cuối năm, Tổng cục Thuế tiếp tục rà soát trình Bộ Tài chính Đề án thành lập chi cục thuế khu vực của các cục thuế còn lại theo lộ trình kế hoạch đã được phê duyệt, với mục tiêu đến hết năm 2019 sẽ triển khai hợp nhất đối với 384 Chi cục để thành lập 182 Chi cục thuế khu vực và như vậy sẽ giảm được 202 chi cục thuế trong hệ thống thuế đạt 100,49% kế hoạch tại Quyết định 520/QĐ-BTC.

Để thực hiện sắp xếp chi cục thuế khu vực, Tổng cục thuế đã chỉ đạo các địa phương lên phương án cụ thể, tranh thủ sự đồng thuận, chỉ đạo của chính quyền địa phương để việc bố trí, sắp sếp được thuận lợi với mục tiêu giảm đầu mối nhưng không làm ảnh hưởng đến Người nộp thuế. Ngoài ra, việc giảm đầu mối sẽ ảnh hưởng đến viếc sắp xếp nhân sự nên Tổng cục Thuế đã có chỉ đạo các Cục Thuế thực hiện theo nguyên tắc bố trí, tiêu chí lựa chọn nhân sự và quy trình sắp xếp nhân sự. Việc lựa chọn nhân sự phải đảm bảo, khách quan, tránh bè phái cục bộ; nhân sự được lựa chọn phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo đúng quy định. Các cục thuế cần nắm bắt tư tưởng của công chức, người lao động để đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, tránh xáo trộn gây ách tắc và ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao. Có biện pháp hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi đối với các công chức tự nguyện nghỉ hưu khi sắp xếp lại bộ máy.

                                                                                                                                                          Theo Thuvienphapluat

 

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác