Quy định mới về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

Theo quy định tại Thông tư số 58/2019/TT-BTC, 4 loại tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại bao gồm: tài khoản thanh toán tổng hợp, tài khoản chuyên thu tổng hợp, tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu.

Thông tư đã hướng dẫn nội dung sử dụng tài khoản. Trong đó, tài khoản thanh toán tổng hợp của Kho bạc Nhà nước Trung ương mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước được sử dụng để đảm bảo khả năng thanh toán chung của các đơn vị Kho bạc Nhà nước qua kênh thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Bộ Tài chính quy định rõ, các giao dịch được thực hiện qua tài khoản này bao gồm: các khoản thu, chi ngân quỹ nhà nước của Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và Kho bạc Nhà nước cấp huyện; các khoản thu, chi liên quan đến quản lý nợ; các giao dịch điều hành số dư tài khoản để đảm bảo khả năng thanh toán của toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước; các giao dịch sử dụng ngân quỹ của Nhà nước tạm thời nhàn rỗi, xử lý ngân quỹ nhà nước tạm thời thiếu hụt theo chế độ quy định và các giao dịch khác.

Tài khoản chuyên thu tổng hợp của Kho bạc Nhà nước Trung ương mở tại trụ sở chính của ngân hàng thương mại được sử dụng để thực hiện các quyết toán cuối ngày từ các tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp huyện tại cùng hệ thống ngân hàng thương mại và các giao dịch chuyển tiền ngân quỹ nhà nước cuối ngày về tài khoản thanh toán tổng hợp của Kho bạc Nhà nước Trung ương tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước …

Theo Thông tư, việc thu, chi, thanh toán, đối chiếu số liệu quyết toán cuối ngày đối với tài khoản của các đơn vị Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại được thực hiện theo thỏa thuận về quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử giữa Kho bạc Nhà nước Trung ương và từng hệ thống ngân hàng thương mại.

Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết quy trình đóng, mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước; nhiệm vụ và quyền hạn của Kho bạc Nhà nước.

Bộ Tài chính quy định, các Thông tư số 315/2016/TT-BTC và Thông tư số 131/2017/TT-BTC hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 58 có hiệu lực.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2019.

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác