Xử lý các tình huống doanh nghiệp nộp nhầm tiền thuế

Xử lý vướng mắc liên quan đến tiền phạt chậm nộp dự kiến phát sinh do các nguyên nhân khách quan đã nộp nhầm tiền thuế… Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn Cục Hải quan Bình Dương và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xử lý các tình huống này.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại Điều 4 Thông tư 184/2015/TTBTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về cách xác định ngày nộp tiền thuế quy định: “Đối với hình thức nộp thuế qua giao dịch điện tử là ngày người nộp thuế thực hiện giao dịch trích tài khoản của mình tại ngân hàng để nộp tiền và đuợc hệ thống Core Banking xác nhận giao dịch nộp tiền đã thành công…”.

Như vậy, thời điểm xác định ngày nộp tiền được căn cứ vào thông tin do ngân hàng gửi thành công đã trích nợ tài khoản của DN sang Cổng thanh toán điện tử hải quan/ngày báo nợ trên giấy nộp tiền vào NSNN để cơ quan Hải quan tính tiền chậm nộp thuế.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các trường hợp sau:

Đối với trường hợp DN đã nộp tiền nhưng do Kho bạc nhà nước chuyển nhầm vào tài khoản thu của cơ quan thuế và được cơ quan thuế hoàn trả về tài khoản của DN sau đó DN nộp lại tiền thuế, đây là thiếu sót Kho bạc Nhà nước.

Như vậy, đối với trường hợp này thì khoảng thời gian khoản tiền thuế DN nộp vẫn còn trong NSNN chưa trả về tài khoản của DN thì không bị tính tiền chậm nộp. Tuy nhiên, số tiền thuế nộp nhầm đã hoàn lại tài khoản của DN và sau đó DN mới đi nộp lại nên số tiền thuế này không còn nằm trong NSNN. Vì vậy, DN đã chậm nộp tiền thuế và phải bị tính tiền chậm nộp thuế kể từ ngày DN được hoàn tiền từ cơ quan Thuế vào tài khoản của DN đến ngày DN thực nộp lại tiền thuế (ngày báo nợ) vào tài khoản của chi cục hải quan thụ hưởng.

Trường hợp DN đã nộp tiền thuế GTGT nhưng chuyển nhầm sang chi cục Hải quan khác và được cơ quan Thuế hoàn trả (khi kê khai đầu ra) về tài khoản của DN. Sau đó DN phát hiện tiền chưa vào tài khoản của chi cục hải quan thụ hưởng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh nên đã nộp lại (lần 2) vào tài khoản của chi cục hải quan thụ hưởng, đồng thời khoản tiền thuế GTGT (lần 1 tương dương với số tiền DN đã nộp lần 2) hiện nay còn đang thừa tiền trong tài khoản thu NSNN của chi cục hải quan khác tại KBNN thành phố.

Do số tiền DN đã nộp thuế vẫn còn trong NSNN nhưng không đề nghị hoàn trả kiêm bù trừ vào số tiền còn nợ của tờ khai đó do sai cơ quan thu mà DN nộp tiếp lần 2, nên ngân sách đang nợ tiền nộp nhầm của DN tương đương với số tiền DN chậm nộp. Vì vậy, trường hợp này không phát sinh tiền chậm nộp vào NSNN.

Trường hợp này, Tổng cục cho biết, Cục Hải quan Bình Dương hướng dẫn DN nếu phát sinh nộp nhầm chi cục Hải quan khác thì thực hiện hoàn trả kiêm bù trừ vào số tiền đang nợ, tránh phát sinh tiền thuế chậm nộp, đồng thời liên hệ với Chi cục Hải quan đã nộp nhầm để được hoàn trả tiền thuế GTGT nộp thừa.

Riêng với trường hợp Chi cục thụ hưởng khoản tiền thừa đã thực hiện lệnh hoàn trả kiêm bù trừ đối với tiền thuế GTGT của DN để chuyển số tiền thuế GTGT đã nộp của DN vào tài khoản thu NSNN của Chi cục thụ huởng tại Kho bạc nhà nước nên số tiền DN đã nộp còn nằm trong NSNN, không trả lại tài khoản của DN. Vì vậy, cả 2 trường hợp này không phát sinh chậm nộp với NSNN.

                                                                                                                                                                                      Theo Thuvienphapluat

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác