Từ ngày 01/7/2020, thêm nhiều quyền lợi cho người nộp thuế

Đây là tin vui cho người nộp thuế được quy định tại Luật Quản lý thuế 2019 (được Quốc hội Khóa XIV tại kỳ họp thứ 7 thông qua vào ngày 13/6/2019).

Theo đó, Luật này bổ sung nhiều quyền của người nộp thuế, đơn cử như sau:

- Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

- Được tra cứu, xem, in toàn bộ chứng từ điện tử mà mình đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật này và pháp luật về giao dịch điện tử.

- Được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Luật Quản lý thuế 2019 bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Đồng thời, Luật này bổ sung một Điều quan trọng vào Luật Kế toán 2015, đó là Điều 70a. Cung cấp dịch vụ kế toán của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Cụ thể, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ khi có ít nhất một người có chứng chỉ kế toán viên.

                                                                                                                                                                                          Theo Thuvienphapluat

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác