HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP VỀ THỰC THI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI QUẢNG NGÃI

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020, nằm trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 ( gọi tắt là Chương trình 585), được sự đồng ý của Ban quản lý Chương trình. Ngày 17/9/2020 Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi và các Sở ngành có liên quan tổ chức “ Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về Triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ – CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”

   Tham dự hội nghị có các đại biểu đến từ các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tại Quảng Ngãi, đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động TB – XH, đại diện Hội doanh nghiệp tỉnh, Đoàn luật sư, một số chi hội doanh nghiệp các huyện, các luật sư, luật gia…tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe hai chuyên đề gồm:

 i) Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực,trình bày về quá trình xây dựng và ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế  Nghị định số 66/2008/NĐ – CP, theo đó Nghị định được ban hành trên cơ sở căn cứ vào khoản 3 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, trên cơ sở đó Luật đã giao Chính phủ hướng dẫn thi hành điều này và hiện nay Nghị định đã có hiệu lực thi hành, qua hơn 1 năm thi hành Nghị định số 55/2019/NĐ- CP, cùng với thực hiện các chính sách  hỗ trợ khác được quy định trong Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã bước đầu tác động đến DNNVV, nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn trung hạn.

ii) Hội nghị đã được nghe đại biểu đại diện Sở Lao động TB- XH tỉnh trình bày các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do đại dịch Covid19 được quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Quyết định số 15/2020/QĐ – TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid 19.

   Trên cơ sở các nội dung trình bày các chuyên đề của đại diện Trung tâm hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực và của Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng Ngãi, các đại biểu đã thảo luận, phản ánh và đặt ra nhiều câu hỏi, với các chuyên gia, nhiều nội dung được trao đổi liên quan đến những vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các cam kết của hợp đồng nhưng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên không thể thực hiện được, các trường hợp giải quyết thôi việc, hỗ trợ mất việc làm cho người lao động, thông tin tiếp cận với các nguồn lực hỗ trợ trong điều kiện doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh Covid19.

   Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được Nhà nước ban hành và tình hình thực tiễn ở địa phương các chuyên gia đã có những câu trả lời xác đáng, đáp ứng một phần yêu cầu của đại biểu dự hội nghị đối thoại.

 

 

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác