CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CẦN QUAN TÂM

   Trong những năm gần đây, khái niệm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Cách mạng công nghiệp 4.0 hay Cách mạng số đã và đang trở nên dần quen thuộc hơn tại Việt Nam. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 bắt đầu vào đầu thế kỉ XXI, trên nền tảng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 3, được hình thành trên sự cải tiến của cuộc Cách mạng số mà đặc trưng là sự kết hợp các công nghệ giúp xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học.
   Sự ra đời và phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0 có ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Chuyển đổi số nhanh để bắt kịp xu hướng thời đại trở thành một vấn đề bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp muốn phát triển, tham gia vào thị trường quốc tế. 

  Nắm bắt được nhu cầu đó, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Trung tâm hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực) thực hiện cuốn tài liệu (điện tử) với chuyên đề  " CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ -  MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CẦN QUAN TÂM ".

https://hotrophapluat.vn/Books/ban%20tin%202023/CDS%20va%20Thuong%20mai%20dien%20tu/

Kính mời quý độc giả cùng theo dõi!

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác