Nhật Bản và Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa hệ thống thuế

Ngày 2/8, tại Hà Nội, được sự uỷ quyền của Chủ tịch nước, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức lễ ký Hiệp định viện trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế”, trị giá khoảng 4,2 triệu USD do Quỹ Hỗ trợ Phát triển nguồn nhân lực chính sách của Nhật Bản viện trợ không hoàn lại ủy thác qua Ngân hàng Thế giới.

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ cải thiện hiệu quả quản lý thuế thông qua triển khai hệ thống quản lý rủi ro toàn diện và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ hạ tầng công nghệ thông tin. Dự án cũng hỗ trợ hiện đại hóa khuôn khổ chính sách thuế thông qua đánh giá tác động thay đổi chính sách thuế.

Có thể nói, thời gian vừa qua cơ cấu thu từ thuế của Việt Nam đang có sự thay đổi theo hướng ngày càng chú trọng nhiều hơn vào các nguồn thu trong nước. Điều đó đem lại cả cơ hội và thách thức, đòi hỏi phải tăng cường nỗ lực củng cố việc hoạch định chính sách thuế và hiện đại hóa quản lý thuế. Ngân hàng thế giới cho rằng, hiện cần phải củng cố một số khâu quan trọng trong quy trình quản lý thuế, đặc biệt ở những lĩnh vực có tác động lớn đến tính tuân thủ của người nộp thuế, hiệu quả hoạt động và tính minh bạch. Khung chính sách thuế cần theo đuổi mục tiêu mở rộng diện thu và tái cân đối giữa các sắc thuế nhằm đảm bảo tác động nhất quán về huy động thu bền vững và giảm gánh nặng do thuế gây ra lên tăng trưởng và công bằng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực triển khai xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, xã hội số nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ là duy trì và đẩy mạnh thực hiện các chương trình, giải pháp để đơn giản hóa chính sách và thủ tục hành chính thuế, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đạt được các mục tiêu Chiến lược cải cách hệ thống thuế.

 

Trong bối cảnh đó, nguồn lực hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ cũng như, kinh nghiệm về tổ chức, và quản lý , kinh nghiệm về thông lệ quốc tếcùng , cácvới các bài học kinh nghiệm thành công cũng như thất bại trong việc hiện đại hóa quản lý thuế,... từ các nhà tài trợ quốc tế có vai trò quan trọng đối với công cuộc cải cách thuế hiện nay nhằm kết hợp nguồn lực sẵn có trong nước với nguồn lực bên ngoài để từng bước hình thành sức mạnh tổng hợp, nhằm tạo điều kiện phát triển bền vững.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 4 năm, từ 2019 – 2023 sẽ góp phần thực hiện chiến lược cải cách chính sách và hành chính thuế, hỗ trợ các hoạt động xây dựng thể chế chính sách thuế minh bạch, hoàn thiện, nâng cao năng lực quản lý, thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế. “Tôi hi vọng Dự án hỗ trợ kỹ thuật này sẽ tạo tiền đề để tiếp tục triển khai các dự án cải cách, hiện đại hóa quản lý thuế trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế ở Việt Nam, góp phần làm chuyển đổi hệ thống thuế của Việt Nam phù hợp với thông lệ chung của các hệ thống thuế hiện đại trên thế giới, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói.

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam (WB) cho biết: Hỗ trợ của WB với dự án này thể hiện cam kết lớn hơn của WB trong việc phối hợp với Việt Nam tăng cường hiệu quả thu chi ngân sách và triển khai những cải cách tài khóa nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Ông cũng hy vọng “Tập trung vào hệ thống thuế, dự án sẽ giúp cải thiện huy động nguồn lực trong nước, đây là trụ cột quan trọng để củng cố tài khóa”.

 

Thay mặt Tổng cục Thuế, đơn vị được Bộ Tài chính giao làm chủ dự án, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh đã cảm ơn NHNN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các nhà tài trợ WB và Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ để triển khai dự án.

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh, dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” được thực hiện trong vòng 4 năm kể từ ngày ký hiệp định tài trợ với mục tiêu tư vấn hỗ trợ xây dựng các dự thảo về chính sách thuế và chương trình, kế hoạch cải cách hệ thống thuế, tăng cường hiệu quả quản lý thuế phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu thực tiễn Việt Nam, là nền tảng cho việc xây dựng ngành Thuế phát triển theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu tình hình mới trong việc huy động nguồn thu ngân sách cho phát triển của Việt Nam.

Tổng cục Thuế, Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính và các đơn vị thụ hưởng sẽ nỗ lực hợp tác thực hiện dự án ngay sau khi Hiệp định được ký kết và sẽ huy động đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, chuyên gia có năng lực để đảm bảo dự án được thực hiện thành công”. Ông Minh cam kết.

 

Một hợp phần quan trọng của dự án là xây dựng lộ trình hiện đại hóa hệ thống CNTT quản lý thuế và đặt nền móng để xây dựng hạ tầng CNTT, giúp Tổng cục Thuế áp dụng những giải pháp CNTT hiện đại cho quy trình nghiệp vụ của ngành.

Một hợp phần khác tập trung tăng cường năng lực cho các nhà hoạch định chính sách về kỹ năng phân tích và soạn thảo chính sách thuế. Dự án sẽ thực hiện phân tích tác động của những đề xuất thay đổi các công cụ chính sách thuế cốt lõi, phù hợp với các mục tiêu đề ra trong chiến lược Cải cách Thuế của Việt Nam và các thông lệ quốc tế tốt nhất. Phân tích này cũng hỗ trợ xây dựng khung pháp lý để ban hành thuế tài sản.

 

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác