LCHR phối hợp với các Hội DN địa phương thực hiện kế hoạch khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Trong Quý I năm 2011 Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực đã phối hợp với một số Hội DN địa phương Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Đắc Lắc, Bạc Liêu, Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai tiến hành một sổ hoạt đồng khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp tại một số địa bàn nêu trên.

Trong Quý I năm 2011 Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực đã phối hợp với một số Hội DN địa phương Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Đắc Lắc, Bạc Liêu, Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai tiến hành một sổ hoạt đồng khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp tại một số địa bàn nêu trên.

Trên cơ sở mẫu phiếu khảo sát, Trong Quý II năm 2011 tới đây Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình 585 sẽ phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa VN để tiến hành khảo sát phỏng vấn, toạ đàm trao đổi sâu về các nhu cầu hỗ trợ pháp lý của các các Hiệp hội doanh nghiệp địa phương.

Hoạt động khảo sát được thực hiện thông quan các phương pháp:

1. Hội thảo, Tọa đàm và phỏng vấn trực tiếp đối với các đối tượng hưởng thụ các hoạt động của Chương trình.

2. Thống kê, tổng hợp để nắm tình hình, đặc điểm đối tượng cần khảo sát.

3. Thực hiện đánh giá, phân tích về thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

4. Tọa đàm về cơ chế phối hợp, cách thức tổ chức các hoạt động của Chương trình.

Dự kiến thời gian khảo sát tại các địa phương: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đắk Lắk; Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Hà Nam, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Hà Nội (bao gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa VN, Phòng Thương mại và công nghiệp VN, Liên minh HTX Việt Nam) là tháng 6 – 7/2011 (thời gian khảo sát chi tiết từng điểm sẽ do Ban Quản lý thống nhất với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp).

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác