Bản tin năm 2023: "Sửa đổi Luật Đất đai nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh"

Đất đai luôn là vấn đề phức tạp nhưng lại xảy ra xung quanh đời sống của các tổ chức, cá nhân. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai là vấn đề cần thiết, nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và khắc phục vướng mắc, khó khăn của pháp luật hiện hành.

Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực xây dựng Bản tin với chủ đề: "Sửa đổi Luật Đất đai nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh". Việc xây dựng Bản tin này nhằm cung cấp cho bạn đọc một số thông tin liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai hiện hành.
Kính mời Bạn đọc theo dõi.

https://hotrophapluat.vn/books/2023/bantin01/mobile/index.html

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác