VINASME: Họp Ban công tác 429

(VINASME) - Ngày 06/01/2015, tại phòng họp của Hiệp hội DNNVV Việt Nam (VINASME), Ban công tác 429 đã họp bàn về việc góp ý dự thảo kế hoạch triển khai các hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2015 trên tinh thần công văn số 1229/KSTTHC – HTCT ngày 27/12/2014 của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ.

(VINASME) - Ngày 06/01/2015, tại phòng họp của Hiệp hội DNNVV Việt Nam (VINASME), Ban công tác 429 đã họp bàn về việc góp ý dự thảo kế hoạch triển khai các hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2015 trên tinh thần công văn số 1229/KSTTHC – HTCT ngày 27/12/2014 của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ.
 

Quang cảnh Hội nghị.
 
Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Tô Hoài Nam – PCT kiêm TTK, trưởng Ban 429; Nguyễn Đức Thăng – Trưởng ban kiểm tra, Phó Ban 429; Phạm Ngọc Long - Viện trưởng Viện KHQT DNNVV, trưởng nhóm nghiên cứu cải cách TTHC trong lĩnh vực CTNH; Lê Anh Văn – Giám đốc trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực, trưởng nhóm nghiên cứu CCTTHC trong lĩnh vực giải thể doanh nghiệp.

Hiệp hội DNNVV Việt Nam hoàn toàn nhất trí với dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2015, đồng thời đánh giá cao cơ chế các Thành viên Hội đồng, các Ban công tác chủ động đề xuất các sáng kiến cải cách TTHC trong lĩnh vực có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ trì hoặc của hội viên các Hiệp hội doanh nghiệp. Về phía VINASME, trên cơ sở tổng hợp các kiến nghị vướng mắc của doanh nghiệp hội viên, các Hội doanh nghiệp địa phương, sẽ chủ động đề xuất với Hội đồng và Cục kiểm soát thủ tục hành chính những sáng kiến hoặc kiến nghị sửa đổi những rào cản TTHC theo sự phân công của Hội đồng và của Cục Kiểm soát TTHC – Bộ Tư pháp nhằm mục tiêu hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp trên quá trình hội nhập.

Ngoài những phân công đề xuất sáng kiến, tham gia góp ý các phương án đơn giản hoá TTHC trọng tâm năm 2015 đã được nêu trong dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng, VINASME đề xuất bổ sung thêm danh mục lĩnh vực đề xuất sáng kiến cải cách TTHC trong năm 2015 ở 02 nội dung : (i) Nghiên cứu đề xuất sáng kiến, tham gia góp ý phương án đơn giản hóa TTHC liên quan đến lĩnh vực phát mại tài sản bảo đảm và xử lý nợ xấu. (ii) Nghiên cứu đề xuất sáng kiến đơn giản hóa TTHC liên quan đến lĩnh vực lập hội nghề nghiệp. VINASME đã gửi công văn góp ý và đề xuất bổ sung 02 nội dung trên tới Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Chính phủ.
 
 
Theo VINASME

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác